Industria moldovenească a înregistrat o creștere de 2 la sută, sub așteptări

Industria a înregistrat o creștere de 2 la sută, sub așteptări în unsprezece luni ale anului trecut. După o evoluție în ascensiune în șapte luni ale anului, producția industrială a intrat pe minus în lunile următoare, informează MOLDPRES.

Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat astăzi că, în noiembrie, producția industrială a înregistrat cel mai mare declin din anul trecut, 10,3 la sută față de perioada similară a anului precedent. După unsprezece luni, industria se menține pe creștere, urmare a avansului de 3,6 la sută în industria prelucrătoare și 1,1 la sută a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Datele statistice atestă o descreștere a volumului de producție în industriile extractivă și alimentară cu 9,4 și, respectiv, 1,8 la sută.

Creșterea industriei a fost asigurată în mare parte de zonele economice libere din Bălți și Ungheni. Astfel, fabricarea echipamentelor electrice a crescut cu peste 38 la sută, iar a mașinilor, utilajelor și echipamentelor cu peste 13 la sută. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte s-a majorat cu 18,4 la sută, iar a produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice cu 15,4 la sută.

Ministerul Economiei prognoza o creștere cu 4,5 la sută a industriei în anul 2015 comparativ cu anul precedent.