Poliția de Frontieră a fost supusă unei evaluări din partea experților europeni

În perioada 12 – 16 septembrie 2016, Poliția de Frontieră a găzduit Misiunea de evaluare privind implementarea Suportului bugetar oferit de către Uniunea Europeană, pentru anii 2014-2016, întru realizarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV), informează instituția.

Misiunea Uniunii Europene a fost constituită din trei experți internaționali, pe domenii ce ţin de managementul frontierelor și migrației, ordine și securitate publică, precum și domeniul finanțelor. Scopul misiunii a vizat evaluarea nivelului de realizare în anul 2015 a acțiunilor din Matricea de politici privind implementarea PALV. De menționat că în perioada vizată, din contul surselor financiare acordate a fost posibilă consolidarea componentelor de importanță vitală pentru activitatea Poliției de Frontieră, cum ar fi: sistemele informaționale, analiza riscurilor, controlul la frontieră, cooperarea interinstituțională la nivel național și internațional.

În cadrul unei întrevederi cu șeful interimar al Poliției de Frontieră, domnul Ianuș Erhan şi-a exprimat recunoştinţa partenerilor pentru sprijinul acordat instituţiei în angajamentul de ajustare a sistemului naţional de gestionare a frontierei de stat la standardele europene, reiterând că Poliția de Frontieră este deschisă spre o cooperare pragmatică, dar și receptivă la inițiativele venite de la organismele internaționale, în domeniile de responsabilitate.

În vederea evaluării practice a activității instituției de frontieră, urmare a valorificării contribuției UE în conformitate cu indicatorii stabiliți pentru implementarea Suportului bugetar, s-au realizat vizite în structurile departamentale și la sectoarele Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” și „Leușeni-2”.

Totodată, în rezultatul discuțiilor susținute la ședințele de lucru, conform programului prevăzut de Agenda Misiunii de evaluare, experții urmează să elaboreze un raport în care se va specifica nivelul îndeplinirii condițiilor și obiectivelor puse în sarcina R.Moldova pentru obținerea resurselor financiare din partea UE.

Specificăm faptul că Suportul bugetar pentru implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize reprezintă o asistenţă considerabilă, în contextul modernizării şi consolidării capacităţilor instituţiilor naționale în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Notă: Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize a fost semnat la 12 iunie 2014. Obiectivul general al acestuia constă în îmbunătățirea mobilității cetățenilor Republicii Moldova, asigurarea în același timp a ordinii şi securității publice, consolidarea statului de drept şi protecția drepturilor omului în conformitate cu standardele europene şi cele mai bune practici comparative.